Termín a miesto

Práve pre Vás pripravujeme 13. ročník Gréckokatolíckeho plesu.

Termín: 4. februára 2017
Miesto: Veľká sála UPeCe (Univerzitné pastoračné centrum)
Adresa: Staré Grunty 36, Bratislava 4
Webová stránka UPeCe: upc.uniba.sk