Program plesu

16:30 – otvorenie šatne
17:00 – svätá liturgia v kaplnke UPeCe
18:15 – začiatok programu, úvodné scénické zobrazenie témy plesu
00:00 – úvodné tanečné kolo
00:00 – večera
00:00 – tanečné kolá
00:00 – tombola
00:00 – druhá večera
04:00 – záver plesu

Pretože na programe naďalej pracujeme, je možné, že čas začiatku jednotlivých častí programu bude upravený, alebo zmenený. Naďalej veľmi uvítame Váš záujem na plánovaní plesu, či už priamo účasťou na programe, nápadmi alebo darmi do tomboly.
V tom prípade nás, prosím, neváhajte kontaktovať.