XII. ročník

Buďte milosrdní,
ako je milosrdný váš Otec!
(Lk. 6,36)

12. ročník Gréckokatolíckeho plesu bol úzko spätý so Svätým rokom milosrdenstva. Chcel poukázať na to, že jedným z Božích darov je práve aj dar milosrdenstva, avšak nie len Boha voči nám, ale aj dar milosrdenstva voči sebe navzájom.